ZARZĄDZENIE NR 15

ZARZĄDZENIE NR 15

ZARZĄDZENIE NR 15 /2020/2021

 DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 30 W SOSNOWCU 

z dnia 05 listopada 2020 r.

Dyrektor szkoły na podstawie:

1.Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870).
2.Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1871)

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 7. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 8. Statutu Szkoły.

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w    w najbliższym środowisku zarządza co następuje: 

 • 1
 1. Z dniem 09.11.2020r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu  wprowadza się hybrydowy tryb nauczania zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 2. Hybrydowy tryb nauczania obowiązuje od 09.11.2020 do 27.11.2020 włącznie.
 3. Zajęcia zdalne są realizowane przez Dysk Google.
 4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w  szkole.
 • 2
 1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną .
 2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły. 
 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dysku Google lub drogą mailową lub telefonicznie.
 • 3
 1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Sosnowiec, dn. 05.11.2020

 dyrektor szkoły

Aneta Jurkowska

ODDZIAŁY DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM

                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020/2021 z dnia 05.11.2020

ODDZIAŁY DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM


TYDZIEŃ

NAUCZANIE ZDALNE

( OBJĘTE ODDZIAŁY KLASOWE)

NAUCZANIE STACJONARNE

( OBJĘTE ODDZIAŁY KLASOWE)

                  UWAGI


09.11.20- 13.11.2020

II ETAP EDUKACYJNY


4na –wych Aneta Kurpińska- Gulec

5na- wych Anna Dudek

5ua- wych Kamila Bondarzewska

8ua- wych Katarzyna Jagiełło

I ETAP EDUKACYJNY


1na- 2na  wych Elwira Bacia

3na- wych Katarzyna Ludwikowska

1au-2au-3au wych Ziemowit Dudziński

1ua-2ua wych Agata Wiśniewska – Ziaja

3ua –wych Jolanta Horoń

 

16.11.20 -20.11.2020

I ETAP EDUKACYJNY


1na- 2na  wych Elwira Bacia

3na- wych Katarzyna Ludwikowska

1au-2au-3au wych Ziemowit Dudziński

1ua-2ua wych Agata Wiśniewska – Ziaja

3ua –wych Jolanta Horoń

II ETAP EDUKACYJNY


4na –wych Aneta Kurpińska- Gulec

5na- wych Anna Dudek

5ua- wych Kamila Bondarzewska

8ua- wych Katarzyna Jagiełło

 

23.11.20 -27.2020

II ETAP EDUKACYJNY


4na –wych Aneta Kurpińska- Gulec

5na- wych Anna Dudek

5ua- wych Kamila Bondarzewska

8ua- wych Katarzyna Jagiełło

I ETAP EDUKACYJNY


1na- 2na  wych Elwira Bacia

3na- wych Katarzyna Ludwikowska

1au-2au-3au wych Ziemowit Dudziński

1ua-2ua wych Agata Wiśniewska – Ziaja

3ua –wych Jolanta Horoń

 


ODDZIAŁY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM


TYDZIEŃ

NAUCZANIE ZDALNE

( OBJĘTE ODDZIAŁY KLASOWE)

NAUCZANIE STACJONARNE

( OBJĘTE ODDZIAŁY KLASOWE)

                  UWAGI


09.11.20- 13.11.2020


2b-3b – wych Magdalena Nowak

3c – wych Ewa Skoczylas

4b-5b- wych Iwona Włusek


6b- 7b- wych Dorota Kwiecień

8b –wych Agnieszka Więcek

 

16.11.20 -20.11.2020


6b- 7b- wych Dorota Kwiecień

8b –wych Agnieszka Więcek

2b-3b – wych Magdalena Nowak

3c – wych Ewa Skoczylas

4b-5b- wych Iwona Włusek

 

23.11.20 -27.2020


2b-3b – wych Magdalena Nowak

3c – wych Ewa Skoczylas

4b-5b- wych Iwona Włusek
6b- 7b- wych Dorota Kwiecień

8b –wych Agnieszka Więcek 

ODDZIAŁY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM – I ETAP EDUKACYJNY


TYDZIEŃ

NAUCZANIE ZDALNE

( OBJĘTE ODDZIAŁY KLASOWE)

NAUCZANIE STACJONARNE

( OBJĘTE ODDZIAŁY KLASOWE)

                  UWAGI


09.11.20- 13.11.2020


3a – wych  Justyna Bąchór


1a-2a – wych Czesława Kwaśniewska

 

16.11.20 -20.11.2020


1a-2a – wych Czesława Kwaśniewska3a – wych  Justyna Bąchór

 

23.11.20 -27.2020


3a – wych  Justyna Bąchór


1a-2a – wych Czesława Kwaśniewska

 

 

ODDZIAŁY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM – II ETAP EDUKACYJNY NADAL MAJĄ NAUKĘ ZDALNĄ DO 29.11.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content