„Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie.” 
M. Grzegorzewska 
 
W myśl słów M. Grzegorzewskiej misją Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 jest dążenie do wzbogacenia wychowanków w taką wiedzę, umiejętności, sprawności i nawyki by każdy z nich na miarę swoich możliwości umiał i chciał samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

 Dążeniem szkoły jest: 
˚ By każdy uczeń mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie, 
˚ By zdobył jak największą niezależność życiową w zakresie zdobywania podstawowych potrzeb, 
˚ By był zaradny w życiu codziennym, 
˚ By umiał kierować swoim zachowaniem w miejscach publicznych i prywatnych, wobec bliskich
i obcych, mówić „nie” w zagrażających sytuacjach na równi z innymi członkami społeczeństwa.

 
Maria Grzegorzewska

Skip to content