WIZJA SZKOŁY

1. Szkoła jest społecznością, której członkowie – dzieci, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy są jednakowo ważni. 
2. Zasada partnerstwa stanowi podstawę wszystkich działań. 
3. W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i możliwości uczniów, dążąc do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju każdego z nich. 
4. W planowaniu pacy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców, nawiązywania współpracy z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi i społecznością lokalną.
5. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz szkoły i dzieci 
6. Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo, opiekę psychologiczną, pedagogiczną, rewalidacyjną, medyczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
7. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zapewniamy dzieciom fachową opiekę w ramach zajęć pozalekcyjnych. 
8. Umożliwiamy wychowankom poznawanie ciekawych zakątków naszej „Małej Ojczyzny”. 
9. Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne sprzyjają poznawaniu nowych umiejętności przez dzieci i motywują je do wzmożonego wysiłku. 
10.Nauczyciele wspierają dyrektora w sprawnym organizowaniu pracy szkoły i pozytywnym wizerunku szkoły w środowisku. 
11.Nauczyciele są wykształceni, cieszą się autorytetem u dzieci i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie. 
12.Nauczyciele darzą się wzajemnie szacunkiem i zaufaniem, wspierają się w codziennej pracy. 
13.Nasza szkoła jest bezpieczna. Propaguje wzory zdrowego trybu życia. 
14.Systematycznie dążymy do podnoszenia efektywności pracy szkoły.
 
Skip to content