Nasza szkoła jest partnerem Projektu Erasmus+ „Kreatywne uczenie się i rozwój” od roku 2017. Działamy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywne Kobiety”.Ten piękny i budujący projekt ukazuje blaski wzajemnej współpracy w duchu poszanowania, wyrozumiałości oraz empatycznego postrzegania drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, kolor skóry, czy jego rodzimy język. Jest to niezmiennie wielka szansa dla naszych Uczniów, aby zbliżyć się do kultury krajów europejskich, poznać ją, zrozumieć i szanować. Ponadto, uświadamia się młodzieży użyteczność języka angielskiego, jako tego, który staje się naszym medium porozumiewawczym w ramach projektu. Dla Wolotnariuszy z kolei, jest to szansa na nabycie kompetencji dydaktycznych oraz interpersonalnych we współpracy z kadrą nauczycielską oraz społecznością szkoloną, które zdobyte tutaj, potem rzutują na ich przyszłe plany zawodowe. Słowa nie wyrażą tego, co przez te lata dał nam wszystkim projekt, dlatego zachęcam do przybliżenia sobie tych niezapomnianych chwil, klikają poniższe linki.

lata 2017-2018: https://sites.google.com/site/sempolowskasosnowiec/programy-i-projekty/erasmus

lata 2018-2019: https://sites.google.com/site/sempolowskasosnowiec/programy-i-projekty/erasmus-2nd-edition

lata 2019-2020: https://sites.google.com/site/sempolowskasosnowiec/programy-i-projekty/erasmus-3rd-edition-1

lata 2020-2021: https://www.youtube.com/channel/UCveFaTUBTpJaCZ7Rxw0Eskw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content